deel dit
sluit
Deel dit

DEELPLAN 5

Ringoevers is inmiddels helemaal uitverkocht. Wel komen er nog huurappartementen in deelplan 5. Het is op dit moment helaas nog niet mogelijk om aan te geven wanneer wij verwachten te starten met het woningaanbod. Wel kunt u uw gegevens op de website van HBB Groep achterlaten voor als wij op een later moment de nieuwsbrieven gaan verstrekken.